Riv & saneringstjänst i Uppsala
TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Rivning

&

sanering

Vi har kompetent personal inom:

  * Rivning

  * Heta arbeten

  * Asbestsanering full kompetens

  * Pcb sanering

  * Höghöjdsarbeten

  * Skylift

 

Vi utför allt ifrån vvs, ventilation, Vatten/brandskadesaneringar och rivningar.

Stora som små´!

Bygg & Montage

Går ni i tankar om renovering eller ombyggnation av ditt hem, kontor eller din butik ?

Då kan vi med vår samlade kompetens hjälpa Er!

Och tex  erbjuda ett paket där vi river ut det gamla, och sedan monterar in det nya. Återvinner

Vill ni precis som vi skapa en hållbar framtid för våra barn och flera generationer till!

Vi tar gärna hand om ert gamla virke.

Detta återanvänder vi för att tex bygga blomlådor, lekstugor m.m av efter att vi hyvlat och behandlat det för att förebygga mögel och svamp. 

För vi vet alla att det ej finns någon "Planet B".

Vi gör Riskinventeringar!