Riv & saneringstjänst i Uppsala
TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Rivning

&

sanering


De flesta typer av rivningar, stora som små.


Asbest sanering

Mögelsanering

Pcb sanering

Vatten/fuktsanering

Brandskadesanering

Bygg & Montage

Går ni i tankar om renovering eller ombyggnation av ditt hem, kontor eller din butik ?

Då kan vi med vår samlade kompetens hjälpa Er!

Och tex  erbjuda ett paket där vi river ut det gamla, och sedan monterar in det nya. 


Licensierade takskottare


När snön ligger vit på taken så skottar vi taken åt er innan ni råkar ut för livsfarligt snöras eller inrasade tak.

Täckna ett av våra avtal


Avropsavtal där du ringer vid behov och vi skottar inom 24 tim.

Bevakningsavtal

Vi bevakar och skottar vid behov.Vi har egna legitimerade fukttekiniker.

Vid vattenskador är det av stor vikt att få en tydlig bild av skadornas omfattning så fort som möjligt.

Våra fuktekniker är snabt på plats för attgöra en besiktning och utreda skadan,så att rätt avfuktning(torkning) kan genomföras. På detta sätt kan man minska kostnaderna genom att slippa riva och återbygga onödigt stora ytor.

Detta kan även göra att man snabare kan bruka lokalen igen.


Om ni misstänker att ni har problem med fukt så ring oss för en fuktutredning inom 24 tim.


Att hantera frågorna kring farligt avfall som tex asbest, pcb inför rivningar är ett stort och krävande ansvar.

Därför hjälper vi er gärna hela vägen med en inventering och att i de fall det krävs, skicka in anmälan om rivning, till Arbetsmiljöverket. 

Sedan tar vi gärna hand om rivningen/saneringen av asbest och pcb.-


Vi har alla utbildningar och tillstånd som krävs för att utföra asbest och pcb-saneringar och lämnar bygget rent och fritt från farligt avfall innan era byggare påbörjar sina arbeten.